Trafik ve Kent Yollarının Planlanması

Workindo ve ekibimiz hakkında bilgiler ve sektörel yayınlarımız

Trafik ve Kent Yollarının Planlanması

Ekim 20, 2021 Genel 0
Trafik ve Kent Yollarının Planlanması

Trafik Nedir?

Araçların, yayaların  ve her diğer tüm canlıların kara, hava ve deniz yolları üzerindeki hareket ve davranışlarının bütününe trafik denir.

Şehirleri köylere, ülkeleri birbirine bağlayan birçok özellikte ve çeşitlilikte yollar mevcuttur. Bu yollar üzerindeki trafiğin yönetilmesi rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için trafik mühendisliği şarttır. Özellikle son asırda artan trafik ve her geçen gün artan araç sayısı ile inşaat mühendisliğinin alt dallarından birisi olan trafik mühendisliği alanının ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır.

Kent Yollarının Genel Özellikleri

Kırsal alandaki yolların planlanması ve inşası sırasında gerekli görülen genel prensipler, kent yolları için de gereklidir. Ancak gerek trafik yoğunluğu, gerekse araç sayısının çokluğundan ve yolların çokça bölünmesinden ötürü kent yollarının tasarlanmasında aşağıdaki bazı hususların dikkate alınması şarttır.

  • Şehir içi yol ağlarını oluşturmak için birbiriyle sık kesişen kavşaklar ve birbirine etkisi fazla olan yollar ortaya çıkmaktadır. Misal olarak bir yoldaki sıkışıklık nedeniyle o yola bağlanan tali ve ana hatlarda da trafik akışında problemler yaşanacaktır. Bu yüzden yollar ve kavşaklar geniş bir alan içerisinde bir bütün olarak planlanmalı, geometrik ve fizik standartları bakımından birbirleri arasında uyum sağlanmalıdır.
  • Kent içi yollarda kavşaklar arası oldukça kısadır. Bu nedenle, bir kente ait yol ağının iyi çalışması için, trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve trafik akışını sekteye uğratacak kavşaklar için mutlaka özel önlemler alınmalıdır.
  • Kent içi trafikte araçlar kadar yayalar da önemlidir. Yayaların kent içinde güvenle hareket ve seyahat edebilmesi için mutlaka önlemler alınmalıdır. Misal olarak gerekli yerlere alt ve üst geçitler konularak yayaların akan trafiği beklemeden yollarına rahatlık ve esenlik içerisinde devam etmeleri sağlanmalıdır.
  • Kent içi yollarda ana hatlar haricinde, trafik akışı kırsal yollara göre oldukça düşüktür. Bu husus geometrik ve fiziki standartların seçimi yönünden önemlidir.
  • Kent düzeyinde değişik arazi kullanım şekilleri(konut, avm, sanayi, parklar vb. farklı yapılar) söz konusu olduğundan, kullanım amacına göre yolların standartları arasında bazı farklılıkların olması doğaldır.
  • Kentte kolay, hızlı ve güvenle bir ulaşım sağlanması için, yolcu taşıma sistemlerinin işletilmeleri, otobüs durakları, terminaller, otoparklar gibi tesisler planlama sırasında ele alınmalıdır.
  • Kent içi yollarda aydınlatma ve işaretlemenin çok önemli bir yeri vardır. Mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almalıdır.

Kent içi yollar tasarlanırken yukarıda belirtilen özellikler mutlaka göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Sonuçta trafik mühendisliği canlıların bir yerden başka bir yere güvenle ulaşmasını temin etmek için vardır.