Havalandırma Tesisatlarında Karşılaşılan Hatalar

Workindo ve ekibimiz hakkında bilgiler ve sektörel yayınlarımız

Havalandırma Tesisatlarında Karşılaşılan Hatalar

Mayıs 20, 2021 Genel 0
Havalandırma Tesisatında Karşılaşılan Hatalar

Havalandırma tesisatları bina konfor şartlarının sağlanmasında taze hava akışı ve kirli havanın tahliyesi işlemlerini gerçekleştirmesi sebebiyle mühimdir. Havalandırma tesisatları doğal havalandırma ve cebri havalandırma olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal havalandırma binalarda bulunan açıklıklar marifetiyle iç ortam hava kalitesini düzenlerken, cebri havalandırma ise fanlar ile taze havanın sevk edilmesi (ventilasyon), kirli havanın tahliye edilmesi (aspirasyon) olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu yazımızda, havalandırma tesisat uygulamalarında yaygın görülen 4 hatayı değerlendireceğiz:

  1. Banyolarda nem ve koku oluşuma karşı yapılan havalandırma tesisatlarındaki hatalar
  2. Hava kanallarındaki ses oluşumu hatası
  3. Hava kanallarındaki kirlilik
  4. Garaj havalandırma sistemlerinde emiş menfezlerinin konumu

1. Banyolarda Nem ve Koku Oluşumuna Karşı Yapılan Havalandırma Tesisatındaki Hatalar

Banyo gibi sıcak su kullanımı olan ıslak hacimlerde oluşan nemin bir an önce mahalden uzaklaştırılması gerekmektedir. Banyolarda oluşan nemin mantar üremesi başta olmak üzere ciddi sağlık problemlerine sebep olduğu bilinmektedir. Genelde konut uygulamalarında emiş fanı koymak yerine doğal havalandırmanın yeterli olacağı düşünülmekte ve bu konu ihmal edilmektedir. Hâlbuki tesis edilecek küçük debili bir emiş fanı ve bir şönt baca marifetiyle bu sorun kolayca ortadan kaldırılabilmektedir.  Emiş fanının konulacağı bölge mutlaka duş kısmının üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde banyonun bir başka noktasına konulan emiş fanı ile aynı sonuç elde edilemez.

2. Hava Kanallarındaki Ses Oluşumu Hatası

Mühendislik uygulamalarının temel gerekliliklerinden biri olan ‘’optimum tasarımı yapmak’’ prensibi iyi niyetli de olsa şantiye safhasında güvenlik endişeleri ile terk edilmektedir. Bu durum özellikle ince hesaplamalar gerektiren havalandırma tesisatlarında ciddi bir sorun olan ses oluşumuna sebep olmaktadır.

Proje üzerinde tasarlanan hava debileri, hava kanal ebatları ve bu havayı sevk edecek fanın kapasitesinde uygulama safhasında yapılan en yaygın değişiklik fan kapasitesinin büyütülmesidir. Projede tasarlanandan daha büyük kapasiteli bir fan, mevcut kanal sisteminde fazladan hava akışına sebep olacak ve bu da havalandırma sisteminin gürültülü çalışmasına sebebiyet verecektir. Gürültülü çalışan bir konfor sistemi konfor üretemez. Bu sebeple uygulama safhasında iyi niyetli bile olsa, cihaz kapasitelerinin büyütülmesi havalandırma tesisatlarında ciddi bir soruna sebebiyet verir. Hava kanallarında ses oluşumunun bir diğer nedeni kanal sisteminin binaya iyi sabitlenememiş olmasıdır. Böyle bir durumda sabitleyici aparatların sayısı artırılarak kanalların hareketliliği azaltılmalıdır.

3. Hava Kanallarındaki Kirlilik

Havalandırma Tesisatlarının uygulamasında imal edilen hava kanallarının açık kalan kısımları mutlaka ve mutlaka geçici olarak kapatılmalıdır. Şantiye şartları sebebiyle kanal içerisinde biriken kir, toz ve inşaat atıkları; sistemin test ve kontrol safhasında tüm binayı kirletecektir. Kirlilikten daha büyük bir diğer tehlikeyse inşaat atıklarıdır. Basınçlandırılmış kanal içerisindeki küçük tanecikli inşaat atıkları kanal sisteminin dönüş ve bağlantı noktalarında kanalları delebilir. Bu sebeple imalat safhasında hava kanallarının temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.

4. Garaj Havalandırma Sistemlerinde Emiş Menfezlerinin Konumu

Garaj Havalandırma sistemlerinde dikkat edilecek en önemli husus kirli havanın tahliyesi göreviyle çalışan emiş menfezlerinin konumudur. Garajlarda biriken kirli hava yanma gazı olması sebebiyle havadan ağır olduğundan, tavandan yapılacak emiş menfezleri bu kirliliği tahliye etme konusunda zafiyet gösterecektir. Bu hatanın engellenmesinin yolu kirli hava emiş menfezlerinin zemin kotuna yakın noktadan görevlerini yapabilecekleri şekilde yerleştirilmesidir.