Isıtma Tesisatında Karşılaşılan Hatalar

Workindo ve ekibimiz hakkında bilgiler ve sektörel yayınlarımız

Isıtma Tesisatında Karşılaşılan Hatalar

Mayıs 17, 2021 Genel 0
Isıtma Tesisatında Karşılaşılan Hatalar

Isıtma tesisatları, binalardaki yaşam alanlarının konfor sıcaklıklarına getirilmesini sağlamaya yönelik tesisatlar olup bireysel ve merkezi sistem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bireysel ısıtma kombi vb ısıtıcı cihazlar ile dairelerin münferiden ısıtılmasını sağlayan sistemlerdir. Merkezi sistemler ise binanın tamamında bulunan yaşam alanlarının müştereken ısıtılması yönelik tasarlanan sistemlerdir. Bireysel ve merkezi sistemlerin birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakla birlikte hangi sistemin tasarlanacağı imar yönetmeliğinde açıklanmıştır.

Yaygın Görülen Tesisat Hataları

Bu yazımızda, bireysel ısıtma tesisat uygulamalarında yaygın görülen 4 hatayı değerlendireceğiz:

  1. Yerden ısıtma tesisatlarında kollektör yeri seçiminin hatalı olması
  2. Yerden ısıtma tesisatlarında boru mesafesinin hatalı olması 
  3. Bireysel ısıtma tesisatlarında kombi baca mesafesinin yanlış seçilmesi 
  4. Bireysel ısıtma tesisatlarında radyatör yeri seçimi

1. Yerden Isıtma Tesisatlarında Kollektör Yeri Seçiminin Hatalı Olması

Bireysel ısıtma tesisatları genel olarak kalorifer petekli sistem ve yerden ısıtma sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Yerden ısıtma sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, uygulayıcının bilgi ve deneyimine göre verimliliği değişmektedir. Yerden ısıtma sistemlerinde ısıtıcı boruların mahallerde dolaştırılarak ısıtıcı cihaz görevi yapması sağlanır, bu sebeple birim alana düşen boru yoğunluğu ve uzunluğu değişkenlik gösterir. Yerden ısıtma sistemlerinin etkin çalışabilmesi için döşenen boru hatlarının uzunlukları ve kollektöre olan mesafelerinin birbirlerine yakın seçilmesi gerekmektedir. Uygulamada ise genelde kollektörler ısı kaynağı olan kombi cihazının altına monte edilmektedir. Bu uygulama, en uzak mahaldeki ısıtma hattının daha yavaş, kollektöre en yakın olan ısıtma hattının ise daha hızlı çalışması sonucunu ortaya çıkarır.

2. Yerden Isıtma Tesisatlarında Boru Mesafesinin Hatalı Olması

Yerden ısıtma tesisatı borularının kollektöre olan mesafesi en fazla 80m olmalıdır daha uzun hatlardaki sirkülasyon yetersiz olacağı için ilgili mahalin ısınamaması sorununa yol açar. Yerden ısıtma tesisatını uygulayan kişilerin boru hat mesafesini gözetmemesi sonucunda bu sorun sistemin çalışmamasına neden olur. Yerden ısıtma boruları şap altı ankastre olarak döşenmektedir. Ve bu tamir ve bakımı zor olan tesisatlardandır. Bu sebeple ilk uygulama safhasında şantiye şefinin boru uygulama hatlarının kontrolünü sağlaması mutlaka önerilir.

3. Bireysel Isıtma Tesisatlarında Kombi Baca Mesafesinin Yanlış Seçilmesi

Kombi cihazlarının baca mesafesi, seçilen cihaz türüne göre değişmektedir. Yaygın olarak kullanılan hermetik kombi cihazlarının bina dışına baca bağlantıları olabildiğince kısa tutulmalı, ikiden fazla dirsek kullanılmamalıdır. Toplam mesafenin 2.5m’yi aşmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan bacalar cihazın yanma verimini düşürdüğü gibi atık baca gazının tahliyesindeki sorunlar sebebiyle sağlık açısından tehlikeli durumlar oluşturmaktadır.

4. Bireysel Isıtma Tesisatlarında Radyatör Yeri Seçimi 

Ülkemizdeki ısıtma tesisat uygulamalarında radyatör seçiminde genel olarak Isı kaybeden yüzeylerde toplam ısı kaybı 450 w/ m2 değerini aşıyorsa bu alandaki pencere altına mutlaka radyatör konulmalıdır. Fakat günümüzdeki tesisat uygulayıcıları, bu hesaplamayı gözetmeden montaj kolaylığı sağlayan yerlere radyatör yerleştirmektedir. Bu tip yanlış uygulamalar özellikle Fransız balkon tasarımları olan mahallerde görülmektedir. Mekanik tesisat projelerinde verilen radyatör konumu ve ebatlarına riayet etmeksizin radyatör ebatlarında değişiklikler yapması, ilgili mahalin aşırı ısınması veya az ısınması gibi konfor şartlarını bozan sonuçlar doğurmaktadır.