Yeni Otopark Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Workindo ve ekibimiz hakkında bilgiler ve sektörel yayınlarımız

Yeni Otopark Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Nisan 3, 2021 Genel 0
Yeni Otopark Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Şehirlerimizde gün geçtikçe yükselen binalar ve kalabalıklaşan caddeler, araçların park yeri bulma konusunda büyük problemleri de beraberinde getirdi. Otopark sorununun çözümü için yürürlüğe girmesi çeşitli sebeplerle defalarca ertelenen ve birçok kez revize olan yeni otopark yönetmeliği nihayet 31 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Peki yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile yapılarımızda ne gibi değişiklikler olacak inceleyelim.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklikler

YENİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

”Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulaması getirilmesi planlanmıştı ancak…”

Yeni otopark yönetmeliğinde her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulaması getirilmesi planlanmıştı ancak son revize ile bu zorunluluk yerini binaların metrekaresine göre otopark yapılması durumuna bıraktı. 80 m2’den küçük her 3 daire için 1 otopark, 80-120 m2 arasındaki her 2 daire için 1 otopark, 120-180 m2 daire arasındaki her 1 daire için 1 otopark ve 180 m2 üzeri her daire için 2 otopark yeri olması zorunluluğu getirildi.

Bitişik nizam yapılaşmanın olduğu yerlerde, yandaki binanın temel alt kotuna inilmesinin riskli olduğu durumlarda ilgili yapı otoparkının bedelinin ödemesi karşılığında bina sakinlerinin bölge otoparkından faydalanabilmesi imkanı getirildi. Otoparkın öncelikli olarak bina bodrumunda olması zorunluluğu yerine konut yapılacak parselin arka, yan veya ön bahçesinde karşılanabilmesi sağlandı. Ayrıca parsellerin arka bahçesinde mekanik otopark yapılabilmesi de dar alanlarda daha fazla otoparka imkan sağlayacak.

Parsel büyüklüğü 120 m2’den daha az olan ve en az 3 katın bulunduğu yapılar için talebe göre bedeli ödenerek yine bölge otoparkından faydalanabilinecek.

2 veya daha fazla komşu parsel maliklerinin anlaşmasıyla aralarındaki bahçe duvarı kaldırılarak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı ile ada içerisinde bir otopark alanı belirlenip ortak kullanıma sunulabilecek.

Elektrikli araçların park ve sarjı ile ilgili yeni bir gelişme de yine otopark yönetmeliği ile hayatımıza girecek. Zorunlu otopark adeti 20’den fazla olan yapılarda 2023 tarihine kadar yüzde elektrik otopark adeti en az yüzde 2, 2023’ten sonra ise en az yüzde 5 oranında elektrikli araçların park ve şarjına uygun otopark düzenlenecek. İlerleyen yıllarda yollarda daha çok göreceğimiz elektrikli araç park ve şarj istasyonları için küçük bir adım olsa da zamanla bu zorunluluk muhtemelen artacaktır.

Büyükşehir belediyelerinin otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparklarını inşa etmemeleri sebebiyle yapılan kanuni bir değişiklikle otopark bedelini toplama ve otopark yapma görevi ilçe belediyelerine verildi. Ayrıca ilçe belediyelerinin otopark bedelini aldıktan sonra en geç 3 yıl içerisinde bedeli alınan bu otoparkları yapma zorunluluğu getirildi.

Sonuç

Şehirlerimizdeki otopark sorunlarının yeni otopark yönetmeliğiyle birlikte çözüme kavuşması konusunda önemli adımlar atılmış gibi görünüyor.