HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Workindo dünyada inşaat sektöründeki dijital dönüşümü başlatıyor

Temiz Enerji Biyokütle Enerji Santralleri

Temiz Enerji Biyokütle Enerji Santralleri

Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşmuş olan organizmaların belli bir zaman içerisinde sahip oldukları kütleye denilmektedir. Biyokütlenin bir diğer kelime anlamı “canlı kütle” demektir. İngilizce karşılığı “biomass”tır. Buradan anlaşılacağı gibi aslında biyokütle, biyolojik canlıların kütlesel karşılığıdır. Bu kütlenin bulundurduğu potansiyel enerjiyi kinetiğe dönüştürerek yani atıklardan üretilen enerjiye biyokütle enerjisi denilmektedir. Biyokütle enerjisi bazı uzmanlar…
Devamı


Temmuz 29, 2021 0
Çimentoların Genel Özellikleri

Çimentoların Genel Özellikleri

Çimentolardan fiziksel, mekanik ve kimyasal yönlerden beklenen bazı özellikler vardır. Bu özellikler TS EN 196-1,2,3,4,5,6 standartları ile de  sınırlandırılmıştır.  Çimentoların genel özelliklerini sıralayalım: Hidratasyon Prizin kimyasal nedeni karma oksitlerin su ile reaksiyona girerek kristal yapıya dönüşmeleridir. Bu egzotermik olaya hidratasyon adı verilir. Hidrate kristaller çökelirler ve girift bir jel meydana getirirler. Hidratasyon olayı yıllarca azalan…
Devamı


Temmuz 27, 2021 0
Zemin İyileştirme Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Zemin İyileştirme Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Zemin iyileştirmeyi, zeminin çeşitli özelliklerinin üzerine yapılacak yapıya uygun hale getirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Zemin etüt raporunda, inceleme sonucu zeminde bir iyileştirme veya güçlendirilmeye gerek duyulması halinde bir zemin iyileştirme projesi hazırlanır.   Zemin iyileştirme yöntemlerine ilgili zeminlerin taşıma kapasitesinin artırılması, toplam oturma miktarının azaltılması, dolgu ve şevlerin stabilitesi veya zeminin sıvılaşma riskinin azaltılması amaçlarıyla başvurulmaktadır.  Peki…
Devamı


Temmuz 26, 2021 0
Taze Beton Kıvam Deneyleri

Taze Beton Kıvam Deneyleri

Taze beton karışımının ıslaklık derecesine Kıvam denilmektedir.  Taze betonun kolayca karılabilmesi, yerleştirilebilmesi, sıkıştırılabilmesi, segregasyon yapmadan taşınabilmesi ve yüzeyinin düzeltilebilmesi betonun ne kadar işlenebilir olduğunun göstergesidir. Kıvamı yüksek olan taze bir beton, daha düşük kıvamdaki bir betona göre daha rahat karılabilmektedir. Kıvamı daha yüksek olan beton ayrıca daha rahat pompalanabilmekte ve çoğu kez daha rahat yerleştirilebilmektedir. Tüm bunlara rağmen beton kıvamının çok…
Devamı


Temmuz 25, 2021 0
İnşaat Sektöründe Drenaj

İnşaat Sektöründe Drenaj

Düz ya da eğimli arazilerde yapıların çevresinde veya arazi yüzeyinde biriken suları, bu bölgeden uzaklaştırmak için yapılan imalatlara “drenaj” adı verilir. Drenaj Niçin Gereklidir? Drenaj uygulaması, yapılara etkiyen yer altı suyunu tahliye ederek basıncı azaltır. Bodrum katlarda sıklıkla karşılaşılan nem problemine çözüm olabilmektedir. Suyun donma – çözülmesinden kaynaklanan olumsuz etkileri minimuma indirir. Fazla su, hem…
Devamı


Temmuz 23, 2021 0
Dünya Enerji Nükleer Güç Santralleri

Dünya Enerji Nükleer Güç Santralleri

Nükleer enerji, dünyanın akışını değiştiren bir keşif olarak tarihe son yüz yılda damgasını vurdu. Kullanım alanına göre zararı ve yararı oldukça çok tartışıldı. Hali hazırda günümüzde de bu konu sürekli gündemde. Nükleer enerji, esas olarak atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Atomik maddenin kütlesinin enerjiye dönüşümünü ifade eden ve ünlü bilim adamı Albert Einstein’a…
Devamı


Temmuz 21, 2021 0
Tünel İnşa Metotları

Tünel İnşa Metotları

Tünel inşaatının  güvenli ve ekonomik olması için, içinde bulunulan şartlara göre toprak işleri, iksa ve kaplama işlerinin en uygun şekilde yapılması gerekir. Tünel açmada zeminin sökülmesi, iksa edilmesi ve kaplama için izlenecek yol ve çalışma şekli bakımından birbirinden farklı metotlar uygulanmaktadır. Kendini tutabilen sağlam kaya cinsinden zeminlerin dışında, genel olarak az veya çok iksa gerektiren…
Devamı


Temmuz 19, 2021 0
Deprem Sonrası Betonarme Binalarda Hasar Tespiti

Deprem Sonrası Betonarme Binalarda Hasar Tespiti

Ülkemizde yaşadığımız son depremler sebebiyle, deprem sonrası bölge sakinleri evlerinde, yapılarında her ne kadar hasar olmasa da tekrardan girme konusunda psikolojik olarak tedirginlikler yaşıyor/yaşamakta. Bu noktada deprem sonrası hasar tespiti oldukça büyük önem arz etmekte. Deprem sonrası hasar tespitinde dikkat edilmesi  gereken bir hususta deprem sonrası hasar tespitinin yalnızca meydana gelen deprem nedeniyle yapıda oluşan…
Devamı


Temmuz 18, 2021 0
Dünyanın İlk Betonarme Gökdeleni: Ingalls Binası

Dünyanın İlk Betonarme Gökdeleni: Ingalls Binası

Dünyanın ilk betonarme gökdeleni olan Ingalls Binası, Amerika’da 1903 yılında inşa edilmiştir. Yapılışından önce şüpheyle yaklaşılan bu proje, kısa süre içerisinde tarihe geçmiştir. 20. yüzyılın başlarında betonarme yapılara ve yüksek binalara alışmamış halk binaların bu kadar yüksek yapılmasının imkânsız olduğunu düşünmüştür. Amerika’nın en yüksek binası olacak Ingalls Binası yeni gökdelenlerin inşasının önünü açmıştır. 1903 yılında…
Devamı


Temmuz 16, 2021 0
Yığma Yapılar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yığma Yapılar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Karkası olmayan, yapıdaki ana taşıyıcı elemanları duvarların oluşturduğu yapı sistemlerine yığma yapı adı verilir. Yığma yapılarda yer alan duvarlar hem yük taşıma hem de bölücü duvar özelliği gösterirler. Yığma binaların taşıyıcı elemanlarını döşemeler, bunların mesnetlendiği hatıllar, duvarlar ve bu duvarların temelleri oluşturmaktadır. Yığma Yapı Çeşitleri Donatılı Yığma Binalar Donatısız Yığma Binalar Donatılı Panel Sistemli Binalar…
Devamı


Temmuz 14, 2021 0