Mühendislikte Var Olan Sorumluluklar

Workindo ve ekibimiz hakkında bilgiler ve sektörel yayınlarımız

Mühendislikte Var Olan Sorumluluklar

Nisan 29, 2021 Genel 0
Responsibilities in Engineering

Günümüzde teknolojinin kapsadığı alan öyle genişledi ki, toplum günlük yaşamdaki birçok faaliyetten artık mühendisi sorumlu tutuyor. Mühendislerin topluma karşı olan etik sözleşmelerindeki en önemli kısım; toplumun sağlık, emniyet ve refahını en üstte tutmak için çabalamaktır. 

Mühendislik açısından ahlaki sorumluluklar birçok etik kural ile belirlenmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Topluma Karşı Sorumluluklar

 • Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak çıkarları, kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için harcamalıdırlar.
 • Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı için duyulan sorumluluk her zaman, kişisel çıkarların, meslektaşların çıkarlarının yada meslek örgütü çıkarlarının üzerinde olmalıdır.
 • Toplumun ilgi alanındaki teknik konulardaki görüşlerini, yeterli bilgi ve donanıma sahip olacak şekilde, doğru ve tarafsız bir biçimde paylaşmalıdırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için bulundukları alanlarda gerekli önlemleri almalı ve gerekli kişileri bilgilendirmelidirler.
 • İşverenlerine, müşterilerine, meslektaşlarına ve toplumdaki herkese dürüst ve iyi niyetle davranmalıdırlar.
 • Gelişmekte olan teknolojiyi, çağın gereklerine uygun şeklide kendi dallarına entegre edebilmelidirler.

Doğaya Ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

 • Doğayı ve çevreyi korumalı, gerçekleştirdikleri uygulamalarla onlara zarar vermemelidirler.
 • Doğal kaynakları verimli kullanmalı, enerjinin tasarrufuna önem vermelidirler.

İşveren Ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar

 • Ticari ve teknolojik sırları izin almadan başkalarına açıklamamalı, kişisel çıkarları için kullanmamalıdırlar.
 • Doğrudan veya dolaylı bir hediye, ödül karşılığında kesinlikle iş yapmamalıdırlar.
 • Mesleki ilişkilerini geliştirme amacıyla siyasal amaçlı bağış yapmamalıdırlar.

Mesleğe Ve Meslektaşa Karşı Sorumluluklar

 • Mesleki uygulamalarını, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak şekilde yürütmelidirler.
 • Astlarının gelişimine yardımcı olmalı, meslektaşlarıyla haksız rekabete girmemelidirler.
 • Uzmanlık alanları olmayan kısımlarda, yanlış yönlendirmeler yapmamalıdırlar.
 • Meslek örgütlerinin etkinliklerine aktif olarak katılmalı, mesleğin gelişimine katkı göstermelidirler.
 • Tüm meslektaşlara saygı ile yaklaşmalı, özgün çalışmalara ilgi göstermeli ve bu çalışmaları takdir etmelidirler.
 • Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını, sadece zorunlu durumlarda ve ehil olan meslektaşlarına devretmelidirler.

Kendilerine Karşı Sorumluluklar

 • Mesleki bilgilerini güncelleştirmeli, yeterliliklerini her zaman geliştirmelidirler.
 • Meslektaşlarının dürüst ve nesnel eleştirilerini her zaman dikkate almalı, gerektiğinde kendilerini eleştirebilmelilerdir.