Şantiye Şefi Kimdir ve Ne İş Yapar?

Workindo ve ekibimiz hakkında bilgiler ve sektörel yayınlarımız

Şantiye Şefi Kimdir ve Ne İş Yapar?

April 15, 2020 Şantiye 0
SantiyeSefi

Şantiye şefi, İnşaat faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için ilgili yasalara göre gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan gerçek kişidir.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde şantiye şefinin mühendis veya mimar diplomasına sahip olması gerektiği belirtilmektedir.

Şantiye şefinin görevi: 

 • Şantiye şefi, şantiyelerin denetlenmesinden ve inşaat projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Günlük olarak inşaat operasyonlarını denetler, işin zamanında, bütçe dahilinde ve doğru kalite standartlarında, güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür.
 • Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.
 • Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur. 
 • Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür. 
 • Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.
 • Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür. 
 • Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamaz.

Matematiksel düşünme yönü ve problem çözme kabiliyetinin gelişmiş olması beklenen şantiye şefinde, işverenlerin aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Analitik düşünebilmek,
 • Güçlü liderlik ve proje yönetimi kabiliyetine sahip olmak,
 • Stres altında çalışabilmek,
 • Acil durumlarda sakin kalıp doğru karar verebilmek,
 • Personel ve müşterilerle etkili mesleki ilişkiler geliştirebilme becerisi sergilemek,
 • Uzun süre açık alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek

İdeal bir şantiye plânında aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Şantiye Şefi aşağıda belirtilen şantiyedeki hususları (yasal yükümlülükler dahil olmak üzere) yerine getirebilecek deneyimlere ve yeteneklere sahip olmalıdır. 

Yasalara, kurallara uygunluk

İşlevsellik

Yeterlilik

Ekonomik yapım

Sağlamlık

İşletme ekonomisi

Ulaşım olanakları

Tesisin yapım hızı

Güvenliği

Haberleşme altyapı sağlama olanakları

ÖRNEK İLAN

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun,
 • Tercihen uluslararası projelerde en az 10 yıl deneyim sahibi
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Liman saha deneyimi bulunan,
 • Yurt dışında ikamet etme engeli bulunmayan

İŞ TANIMI

 • Projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak,
 • Sahadaki işlerin, personelin ve alt yüklenicilerinin takibini yürütmek,
 • İşlerin iş programına, bütçesine, standart ve şartnamesine uygun olarak  kaliteden ödün vermeden bitirilmesinin sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını sağlamak,
 • Şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafaza etmek, düzenlenmek.